Een goed gesprek

Drie uur lang alle tijd van de wereld om te verkennen wat jou beweegt, wat je daarin misschien tegenhoudt, en hoe je ruimte kunt maken voor wat je te doen staat. Vrijuit praten met een aandachtige gesprekspartner die goed tussen de regels kan luisteren naar wat jou werkelijk beweegt, en wat dat je vertelt.

Je hebt oog voor wat er in de wereld gebeurt, en ook voor de plek die je inneemt binnen je eigen onderneming of de organisatie waarvoor je werkt. Je kijkt vooruit en ziet, misschien als enige, dat er iets anders nodig is dan wat bracht waar je nu bent cq jullie nu zijn.

Je werkomgeving is dynamisch, je hebt uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen. Mogelijk vraagt ook je thuissituatie of privéleven om aandacht. Voor dat alles is niet altijd de gewenste ruimte, dat levert dan spanning op. Soms geniet je daarvan omdat je snel kunt schakelen en graag op de proef gesteld wordt. Maar er zijn ook momenten waarop het omgaan met de druk je meer energie kost dan je lief is. En je misschien aan jezelf voorbij gaat, of belangrijke signalen over het hoofd ziet.

Deze dienst bied ik aan in samenwerking met Ruimte voor Helden. Je leest er meer over op de website www.ruimtevoorhelden.nl.


~ Lees of kijk meer ~