Op dit moment zijn er 191 exemplaren van Whatever the Weather verkocht. Zelf heb ik
€ 18 000 beschikbaar gesteld uit eigen middelen (voornamelijk verkopen van werk uit NEW HORIZONS). Van de begroting van € 50 000 is nu € 50 000 gedekt. Dat vertegenwoordigt 100% van de begroting.

Als je nu intekent, ligt jouw exemplaar van het boek op zaterdag 19 november voor je klaar tijdens de feestelijke boekpresentatie in Kunstzaal De Bron in Den Haag.