Op dit moment zijn er 100 exemplaren van Whatever the Weather verkocht. Van de begroting van € 50 000 is nu € 18 276 gedekt. Dat vertegenwoordigt 36% van de begroting.

Als je nu intekent, draag je bij aan fase 5:
de aanschaf van 17.200 vel papier,
Lessebo Design 1.3 NI white 300 g/m2 74x102mm Langlopend,
door IGEPA Nederland B.V.

Fase 1: Nabewerking van alle portretten door Sipke Visser (uitgevoerd en voldaan)
Fase 2: Lithografie door Sebastiaan Hanekroot (uitgevoerd en voldaan)
Fase 3: Afdrukken van alle portretten (uitgevoerd en voldaan)
Fase 4a: Vormgeving door Sybren Kuiper en eerste blanco dummy (uitgevoerd en voldaan)
Fase 4b: Vormgeving door Sybren Kuiper en definitieve vorm (uitgevoerd en voldaan)
Fase 5: Aanschaf papier (aan deze fase kun je op dit moment bijdragen)
Fase 6: Druk
Fase 7, 8 en 9: Binden, Afwerking en Feestelijke boekpresentatie

Intekenen op Whatever the Weather Lees meer over het boek